Dištančný oceľový nosník

NDV60433
250 ks
0,6994 kg/ks
Skladom
Cena za 250 ks
350,00 € bez DPH
350,00 € s DPH

Dištančné oceľové nosníky slúžia ako dištančné prvky medzi vrchnou a spodnou výstužou základových, stropných dosiek a medzi vonkajšou a vnútornou výstužou stien.

Alternatívy

Oceľové dištančné nosníky slúžia ako dištančné prvky medzi vrchnou a spodnou výstužou základových, stropných dosiek a medzi vonkajšou a vnútornou výstužou stien.

Fixujú vzdialenosť medzi spodnou a vrchnou výstužou a udržujú ju v staticky správnej polohe.

Slúžia ako podpora pre výstuž a sú v tvare priehradovej konštrukcie trigonu.

Vďaka tomu získava oceľový dištančný nosník svoju stabilitu voči prevráteniu a zároveň aj vhodnú plochu pre uloženie ďalších vrstiev výstuže.

Výhodou oceľových dištančných nosníkov je, že výstuž nie je v kontakte s povrchom debniacich dielcov, čím zabráni vzniku rušivých hrdzavých fľakov na povrchu pohľadového betónu.

Vďaka primeraným priemerom prútov je možné jednoducho oceľový dištančný nosník skrátiť na potrebnú dĺžku jednoduchým náradím.

Dĺžka oceľových dištančných nosníkov je 2 metre a sú vyrobené z ocele Bst 500 podľa ÖNORM B 4200 časť 7.

Dištančné oceľové nosníky spĺňajú parametre a sú certifikovaným produktom.

Pri použití kvalitného dištančného oceľového nosníka dokážete zamedziť opravám pokládky výstuže pokiaľ by dochádzalo k jej pretlačeniu!

 

Výhody oceľových dištančných nosníkov:

-          Sú použiteľné pre prútovú výstuž i pre betonárske siete

-          Subtílna priehradová konštrukcia

-          Nie sú cudzím telesom v betóne (ten istý materiál ako výstuž)

-          Nízka hmotnosť

-           Vysoká nosnosť

 

Návod na použitie:

Oceľové dištančné nosníky kladieme na spodnú výstuž v maximálnom rozostupe 1m. Na rozmiestnené oceľové dištančné nosníky kladieme vrchnú výstuž. Pri betonáži kladieme dôraz na dôkladné obalenie oceľových dištančných nosníkov betónom (vibrovanie a zhutnenie). Neodporúčame oceľové dištančné nosníky klásť s príliš veľkými medzerami, nakoľko môžu vzniknúť miesta s pretlačenou výstužou a tom prípade je nutné dištančné pásy vymeniť, čo so sebou prináša ďalšie dodatočné náklady. Pre dosiahnutie optimálnej kvality monolitických konštrukcií dodržujte prosím pri pokládke naše odporúčania.

250 ks
0,6994 kg/ks

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež: